دکتر فرجود شکوهی عضو کمیسیون بیمه و اقتصاد سلامت : اگر تعرفه ها منطبق با نوع خدمت و همگام با تورم تعیین گردد ؛ میزان آن منطقی تر خواهد بود.

22 فوریه 2017 دکتر فرجود شکوهی 0

“تعرفه ها بر اساس نوع خدمت و همگام با تورم تعیین شود” عضو کمیسیون تعرفه سازمان نظام پزشکی گفت : اگر تعرفه ها منطبق با […]

1 2 3 4 5 6 9