یک نوآوری جدید در فیزیوتراپی به نام MBST

در اینجا قصد معرفی یک نوآوری جدید در فیزیوتراپی به نام MBST یا درمان به کمک رزونانس مغناطیسی (Magnetic Resonance) را داریم. اصل فعال در MBST® یا درمان توسط رزونانس مغناطیسی، بر تنظیم بارهای الکتریکی مطابق با افت پتانسیل سلول است. اگر سلول ها داخل یک میدان الکترومغناطیسی قوی در معرض فرکانس بالای مغناطیسی قرار داده شوند، پروتون در داخل اتم هیدروژنِ سلول، با این فرکانس دچار رزونانس خواهد شد.

میدان الکترومغناطیسی تولید شده توسط سیستم چند هسته ای به کار گرفته شده توسط دستگاه MBST® باعث می شود که پروتون اتم های هیدروژنِ سلول، قطبهای خود (محور چرخش) را با این میدان هم محور نمایند. سطوح انرژی اتم های هیدروژن تحت تاثیر تغییرات خاص در فرکانس میدان الکترومغناطیسی، که از طریق استفاده از فرکانس های رادیویی با ماژول های متوالی درمان ایجاد می شود، تغییر می کند.

چرخش منتج از فرآیند مذکور در پروتون های هیدروژن باعث افزایش انرژی میشود، که این انرژی به نوبه خود هنگام تغییر جهت میدان درون بافتهای مجاور به نحو بسیار موثری پخش می شود. استفاده از این یون های داینامیک برای مقاصد درمانی بر مبنای این فرض است که آنها فرآیند های احیاء را تحریک می نمایند. (بازسازی استخوان و کنترل درد)

mbst

MBST برای مفاصل شما

MBST در کاهش درد و بازسازی غضروف به شکل طبیعی موثر است. بیمارانی که به صورت موفق از این طریق درمان شده اند کاهش قابل توجهی از درد و بهبود در عملکرد ناحیه آسیب دیده را تجربه کرده اند. MBST هیچ اثر جانبی در بر نداشته و فاقد درد است.

MBST برای استخوان های شما

پوکی استخوان میتواند برای مدت طولانی بدون عوارض توسعه یابد. این مشکل باعث کاهش جرم و توده استخوان شده و یک ساختار پوکی استخوان را نمایش دهد. و ایندو باعث شکنندگی بیشتر استخوان می شوند. درمان MBST  باعث افزایش دانسیته استخوان و ترمیم شکستگی می شود.

MBST برای درد

درمان MBST باعث تسکین درد می شود. این درمان نه تنها احساس درد را متوقف می کند، بلکه باعث درمان اصل موضع  آسیب شده و درد و آسیب ایجاد شده را همزمان درمان می کند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*