دکتر شکوهی رییس انجمن توسعه سلامت ایرانیان : حذف کد تمرین درمانی از کتاب تعرفه یعنی نابودی رشته فیزیوتراپی

دکتر شکوهی رییس انجمن توسعه سلامت ایرانیان : حذف کد تمرین درمانی از کتاب تعرفه یعنی نابودی رشته فیزیوتراپی

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*