دوم مرداد ماه روز ملی فیزیوتراپی مبارک باد . دکتر فرجود شکوهی عضو شورایعالی نظام پزشکی

دوم مرداد ماه روز ملی فیزیوتراپی مبارک باد . دکتر فرجود شکوهی عضو شورایعالی نظام پزشکی

همکاران ارجمند و گرامی
با سلام
برخود فرض میدانم که “دوم مرداد”روزملی فیزیوتراپی را به حضور یکایک شما عزیزان تبریک وتهنیت عرض نمایم.
بدون تردید این روز خاص ازآن جهت ارزشمند است که به جامعه بزرگ فیزیوتراپی کشور “هویت مستقل حرفه ای” بخشید و در واقع نتیجه سالها تلاش پرثمر بزرگان حرفه به ثمر نشست و در این باب داشتن انگیزه وعزم جدی و خواستن و توانستن، این حقیقت رابه یک واقعیت حتمی مبدل ساخت.

اما امروز پس از گذر 18 سال از آن روزعزت بخش و غرورآفرین , هویت حرفه ای ما درسطحی فزونتر و فراتر و به تاسی از جامعه جهانی فیزیوتراپی دراجرایی شدن فراگیر “دکترای حرفه فیزیوتراپی”و به تبع آن ایجاد “رزیدنتی تخصصی” آن معنی ومفهوم می یابد.

مطمئنم با انگیزه والایی که در جهت تحقق DPT درهمه سطوح جامعه فیزیوتراپی کشوروجود دارد، بزودی زود این اشتیاق , تحقق عینی خواهد یافت .

بدینوسیله از ریاست کل و معاونین محترم و اعضای محترم شورایعالی و دبیرخانه شورایعالی و ریاست و اعضای مجمع و بازرسان سازمان نهایت قدر دانی و سپاس را دارم که همیشه پشتیبان جامعه بزرگ فیزیوتراپی کشور بوده اند و با آغوش باز درب های خانه پدری (سازمان نظام پزشکی) را بروی همکاران فیزیوتراپیست گشوده اند.
با احترام
دکتر فرجود شکوهی
عضو شورایعالی نظام پزشکی

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*