جلسه دکتر شکوهی با جناب آقای دکتر زالی ریاست کل سازمان نظام پزشکی در خصوص مسایل و مشکلات گروه های پروانه دار پزشکی

جلسه دکتر شکوهی با جناب آقای دکتر زالی ریاست کل سازمان نظام پزشکی در خصوص مسایل و مشکلات گروه های پروانه دار پزشکی

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*