دکتر شکوهی عضو کمیسیون بیمه و اقتصاد سلامت در حاشیه یکی از جدی ترین و سخت ترین جلسات شورایعالی نظام پزشکی

در حاشیه یکی از جدی ترین و سخت ترین جلسات شورایعالی نظام پزشکی در خصوص تعرفه ومالیات با حضوراستاد دکتر جهانگیری معاونت نظارت و ارزشیابی سازمان نظام پزشکی و دبیر شورایعالی بیمه و استاد دکتر فاضل ازبزرگان شورایعالی

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*