دکتر فرجود شکوهی, تبریک ثبت عنوان سیمرغ درمانگر بعنوان نماد سازمان نظام پزشکی

یکی از اقدامات بجا و خوب شورایعالی نظام پزشکی :
تصویب و رونمایی و ثبت  آرم ( سیمرغ درمانگر) با الهام از فردوسی بزرگ بعنوان نماد پزشکی کشور بود که پیشنهاد دوست و همکار دانشمندم جناب آقای استاد دکتر محمود فاضل انجام گرفت .

99999999888888888888777777777765

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*