درباره من

اينجانب دکتر فرجود شكوهي دارای دکترای مدیریت و رییس انجمن توسعه سلامت ایرانیان هستم

این یک وب سایت کاملا” شخصی است و کاملا” مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران و مطالب مندرج در آن کاملا” شخصی است و هیچگونه سندیت و ارزش قانونی جهت ارائه به جایی را ندارد و ارائه مطالب آن (بصورت كپي كردن صفحات آن) در جایی دیگر بدون اجازه و رضایت نویسنده وب قانونا” و شرعا”و عرفا” حرام می باشد.
Dr.farjoud shokouhi
farjoud6@yahoo.com