در کنار دوست عزیزم استاد دکتر محمود فاضل ، بزرگمرد فرهیخته ایی که پیشنهاد سیمرغ درمانگر را بعنوان سمبل و نماد پزشکی کشور مطرح نمودند

24 سپتامبر 2017 دکتر فرجود شکوهی 0

در کنار دوست عزیزم استاد دکتر محمود فاضل ، بزرگمرد فرهیخته ایی که پیشنهاد سیمرغ درمانگر را بعنوان سمبل و نماد پزشکی کشور مطرح نمودند […]

1 2 3 9